قهرمانی کاراته ایران دختران

قهرمانی تیم دختران ایران در مسابقات کاراته جوانان آسیا ۲۰۱۸

تیم دختران کاراته کار ایران با کسب دو مدال طلا توسط فاطمه خنکدار و نگین آلتونی، یک مدال نقره توسط مبینا حیدری و یک مدال برنز کسب شده توسط حدیثه جمال درمجموع به مقام قهرمانی مسابقات کاراته جوانان آسیا ۲۰۱۸ برگزار شده در اوکیناوای ژاپن شدند.